Sửa lỗi không thể mở tiểu sử đúng cách khi bật Google Chrome

1. Sửa lỗi "Không thể mở tiểu sử của bạn đúng cách khi mở Google Chrome trên Windows XP
- Tắt Chrome đang sử dụng
- Vào Start => Run => Copy dòng dưới paste vào rồi Enter
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data\Default
- Kéo xuống dưới tìm 2 file "Web Data" và "Web Data-journal" xóa đi
- Mở lại Google Chrome để xem kết quả.

2. Sửa lỗi "Không thể mở tiểu sử của bạn đúng cách khi mở Google Chrome trên Windows 7
- Tắt Chrome đang sử dụng
- Ấn Windows + R  => Copy dòng dưới paste vào rồi Enter
%USERPROFILE%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
- Kéo xuống dưới tìm 2 file "Web Data" và "Web Data-journal" xóa đi
- Mở lại Google Chrome để xem kết quả.

Chúc bạn thực hiện thành công, bạn nào copy nhớ ghi rõ nguồn gốc nhé ^^


Bài cùng chuyên mục: