Download win XP win7 win 8 một link duy nhất

Hiện tại trên cbox forever.vn mình thấy nhu cầu download của mọi người về các bản win khá cao nên mình đã tổng hợp lại up các bản win chuẩn up lên host Drive google để tiện cho mọi người download max speed vì một số host đòi tài khoản VIP mới download max speed được hi vọng là sẽ giúp được các bạn ít nhiều trong việc download.Hiện tại mình mới chỉ up được một số bản này sẽ bổ sung các phiên bản khác nhau trong thời gian tới,mọi người có thể yêu cầu up các bản win ở toppic này mình sẽ up lên trong thời gian sớm nhất.Tất cả link down đều là bản link chuẩn MSDN. 
Nguồn : forever.vn
Code:

Windows XP Professional with Service Pack 2 - VL (X86)_32bit  
File Name:Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English).iso 
SHA1: f85aca2ff6807647d5da6e0f6a3dcfd3cbbc617b 
DOWNLOAD HERE :  Windows XP Professional with Service Pack 2- VL (English).iso File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_x14-80428.iso 
Languages: English 
SHA1: 1c735b38931bf57fb14ebd9a9ba253ceb443d459 
DOWNLOAD HERE  Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD (English) 


en_win_xp_pro_with_sp2_vl.iso 
CRC32: FFFFFFFF 
MD5: 743450644B1D9FE97B3CF379E22DCEB0 
SHA-1: F85ACA2FF6807647D5DA6E0F6A3DCFD3CBBC617B 
DOWNLOAD HERE:  en_win_xp_pro_with_sp2_vl.iso 


en_win_xp_pro_with_sp3_vl.iso 
CRC32: FFFFFFFF 
MD5: 5BF476E2FC445B8D06B3C2A6091FE3AA 
SHA-1: 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40 
DOWNLOAD HERE:  en_win_xp_pro_with_sp3_vl.iso 


Windows XP Professional x64 Edition with SP2 - VL (English) 
en_win_xp_pro_x64_with_sp2_vl_X13-41611.iso 
CRC32: FFFFFFFF 
MD5: 33A35E7544201EA47FEE6CAC6A52153B 
SHA-1: CD9479E1DBAD7F26B8BDCF97E4AA71CBB8DE932B 
DOWNLOAD HERE:  en_win_xp_pro_x64_with_sp2_vl_X13-41611.iso 
KEY Windows XP Professional x64 Edition with SP2 - VL (English) :  
VCFQD-V9FX9-46WVH-K3CD4-4J3JM 
B66VY-4D94T-TPPD4-43F72-8X4FY Windows XP Professional x64 Edition, 120-day Evaluation (English) 
Name :  WS03SP1_RTM_1830_PX6_EN.iso 
MD5: C983B75BBDA964336C87996DEC8838CA 
SHA1: 0D00DC7D9940852BBF1D0C120946D4F250DFF9AB 
CRC32: FFFFFFFF 
SN: QJD82-M7C8Y-P7RDY-Y2DR3-8VHBD 
DOWNLOAD HERE:  WS03SP1_RTM_1830_PX6_EN.iso 


Download Microsoft Windows XP Professional SP3 x86 Integrated November 2012 
MD5 977A7C1 - U48B36BA - 73500F92 - 4D6F1E28 
DOWNLOAD HERE  Download Microsoft Windows XP Professional SP3 x86 Integrated November 2012 


en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso 
Date Posted (UTC): 5/2/2008 12:05:18AM 
MD5: 5BF476E2FC445B8D06B3C2A6091FE3AA 
SHA-1: 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40 
CRC: FFFFFFFF 
DOWNLOAD HERE :  en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso  


en_windows_vista_sp2_x86_dvd_342266 
SHA1: 25AD9A776503E6A583BEC07879DBCC5DFD20CD6E 
MD5: 19CA90A425667812977BAB6F4CE24175 
CRC: E2AD10F9 
DOWNLOAD HERE:  en_windows_vista_sp2_x86_dvd_342266 


Windows Vista with Service Pack 2 (x64) - DVD (English)  
Includes: Home Basic; Home Premium; Business-Retail; Ultimate 
Name:  en_windows_vista_sp2_x64_dvd_342267.iso  
Date Posted (UTC): 5/11/2009 3:14:18 PM ISO/CRC: 80B2EDB5  
SHA1: AAEE3C04533899F9F8C4AE0C4250EF5FAFBE29A3  
DOWNLOAD HERE:  en_windows_vista_sp2_x64_dvd_342267.iso  
en_windows_vista_business_sp2_x86_dvd_342321.iso 
MD5: CA5C0B6102482A222D37BF23DD93F734 
SHA1: 98C2FE41181C140F4CC8ED6245F5C788D4E21350 
CRC32: 89DD7974 
DOWNLOAD HERE:  en_windows_vista_business_sp2_x86_dvd_342321.iso 


en_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_620759.is o 
Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_620759.is o 
ISO/CRC: 50277BC7 
SHA-1: 047AF9ECEA6F9430B2C0CA64CE8A6F888FCD5A64 
DOWNLOAD HERE:  en_windows_7_home_basic_with_sp1_x86_dvd_620759.is o 


File Name:  en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso 
CRC32: E3586659 Date Published (UTC): 5/12/2011 2:29:50 PM 
MD5: D6044BE7093FB2737DB63D340A1B2A03 
SHA-1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C 
DOWNLOAD HERE:  en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso 


Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English) 
File Name:  en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso 
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:30:00 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:30:00 PM 
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1 ISO/CRC: CE09FA98 
DOWNLOAD HERE:  en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso 


Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) 
File Name:  en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o 
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:45:59 PM 
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:45:59 PM 
MD5: 2572274e6b0acf4ed1b502b175f2c2db 
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657 
ISO/CRC: 35511F11 
DOWNLOAD HERE :  en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o 


Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English) 
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o 
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:46:21 PM 
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:46:21 PM 
MD5: c9f7ecb768acb82daacf5030e14b271e 
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83 
ISO/CRC: 992B8FCD 
DOWNLOAD HERE :  en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o 


Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (English) 
File Name:  en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67693 9.iso 
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:37:46 PM 
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:37:46 PM 
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58 
MD5: ED15956FE33C13642A6D2CB2C7AA9749 
ISO/CRC: AD44DB36 
DOWNLOAD HERE:  en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67693 9.iso 


Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) 
File Name:  en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67705 6.iso 
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:37:38 PM Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:37:38 PM 
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928 ISO/CRC: E8C2AD67 

DOWNLOAD HERE:  en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67705 6.iso 


Windows 7 Professional with Service Pack 1, VL Build (x64) - DVD (English) 
File Name:  en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dv d_u_677791.iso 
Date Published (UTC): 5/12/2011 2:39:30 PM 
Last Updated (UTC): 5/12/2011 2:39:30 PM 
SHA1: 708E0338D4E2F094DFEB860347C84A6ED9E91D0C 
MD5: 3c394e66c208cfd641b976de10fe90b5 
ISO/CRC: AAFC72AE 
DOWNLOAD HERE:  en_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dv d_u_677791.iso 


en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_67654 9.iso 
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9 
ISO/CRC: 4A182640 
DOWNLOAD HERE: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_67654 9.iso 


en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67670 1.iso 
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC 
ISO/CRC: 85B5EF4A 
DOWNLOAD HERE: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67670 1.iso 

Windows 8 64bit/ Windows 8 Professional 64bit 
File Name: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso 
Languages: English 
SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4 
DOWNLOAD HERE :  en_windows_8_x64_dvd_915440.iso  Windows 8 32bit/ Windows 8 Professional 32bit 
File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso 
Languages: English 
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62 
DOWNLOAD HERE :  en_windows_8_x86_dvd_915417.iso  


Windows 8 Professional VL 64bit 
File Name:en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso 
Languages:English 
SHA1:6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60  
DOWNLOAD HERE :  en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso Windows 8 Professional VL 32bit 
File Name:en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso 
Languages:English 
SHA1:548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0  
DOWNLOAD HERE :  en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso 

FILE: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso 
CRC32: 9B325C90 
MD5: 27AA354B8088527FFCD32007B51B25BF 
SHA-1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82 
DOWNLOAD HERE :  en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso 

FILE: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso 
CRC32: 5E4F0A3B 
MD5: AD055CAE50CEF987586C51CC6CC3C62E 
SHA-1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656 
DOWNLOAD HERE:  en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso 


Đây là phiên bản dành không kích hoạt được key sau 90 ngày phải cài lại chỉ dành cho chuyên gia các bạn nên tải bản Enterprise link phía trên mình đưa link cho mọi người tham khảo. 
Windows 8 Enterprise Evaluation (bản chính thức ) + 90 ngày dùng thử (Phiên bản cho tập đoàn lớn)  
DOWNLOAD CLICK LINK HERE
9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X64FRE_ENTERPRISE_EVAL_EN-US-HRM_CENA_X64FREE_EN-US_DV5.ISO 

9200.16384.WIN8_RTM.120725-1247_X86FRE_ENTERPRISE_EVAL_EN-US-HRM_CENA_X86FREE_EN-US_DV5.ISO 

Windows 8 Enterprise Key: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7 


Đây là key dùng để cài đặt các phiên bản : 

Code: 

RetailCore = FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3 Professional = XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH Professiona lWMC = RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW (Upgrade only, can't be used on WinPE)VolumegvlkCore=BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4 gvlk Professional=NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4g vlk Professiona lWMC=GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG (Upgrade only, can't be used on WinPE)

Office 2003 Standar

http://download.microsoft.com/download/6/2/3/6233A257-16BD-4C8D-BF4C-6FA59AF9213A/OfficeSTD.exe
Key đây:
PWMY9-DVQ26-KFKXB-RVTH3-7GPMG


Bài cùng chuyên mục: