Tổng hợp các phiên bản Microsoft Windows, Office tiếng Đài Loan (Chinese-Taiwan)

Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD VL (Chinese-Taiwan)
Tên file :zh-tw_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74140.iso

Ngôn ngữ:Chinese - Taiwan
SHA1:591B197429DA2614ABB6CB3915C20A5938A03321
Key cài đặt: GJBRX J86GQ YMFK7 84RJT M39FG
Download 
Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x86) - DVD (Chinese-Taiwan)
Tên file:tw_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677723.iso
Ngôn ngữ:Chinese - Taiwan
SHA1:60005F03790AE41B3E4AE10764FE1C55ACA6322A
Chương trình Crack: Microsoft Toolkit、KMSpico
Download
Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Taiwan)
Tên file:tw_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677689.iso
Ngôn ngữ:Chinese - Taiwan
SHA1:501236CEA96384E7F9F915C5CDBEF27B61CC7C92

Chương trình Crack::Microsoft Toolkit、KMSpico
Download
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (Chinese-Taiwan)
Tên file:tw_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677488.iso
Ngôn ngữ:Chinese - Taiwan
SHA1:C281631B915AA24B93C37F6D5D586AA7B51211D8

Chương trình Crack::Windows Loader、Win 8.x • Win 7 • Vista - 'Multi-OEM' ISO
Download
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Taiwan)
Tên file:tw_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677414.iso
Ngôn ngữ:Chinese - Taiwan
SHA1:C580AD0FFCB4C08E4F8C1B1ED8CE22675977BC05

Chương trình Crack::Windows Loader、Win 8.x • Win 7 • Vista - 'Multi-OEM' ISO
Download
Windows 8.1 Pro VL (x86) - DVD (Chinese-Taiwan)
Tên file:tw_windows_8_1_pro_vl_x86_dvd_2972625.iso
Ngôn ngữ:Chinese - Taiwan
SHA1:88D0B37EADAB266285FB895E7B123453D11D2647

Chương trình Crack::Microsoft Toolkit、KMSpico、Win 8.x • Win 7 • Vista - 'Multi-OEM' ISO
Download
Windows 8.1 Pro VL (x64) - DVD (Chinese-Taiwan)
Tên file:tw_windows_8_1_pro_vl_x64_dvd_2971919.iso
Ngôn ngữ:Chinese - Taiwan
SHA1:1F9A072A4FB677E787326E94F94B097CC5280293

Chương trình Crack::Microsoft Toolkit、KMSpico、Win 8.x • Win 7 • Vista - 'Multi-OEM' ISO
Download
Windows 8.1 Enterprise (x86) - DVD (Chinese-Taiwan)
Tên file:tw_windows_8_1_enterprise_x86_dvd_2972268.iso
Ngôn ngữ:Chinese - Taiwan
SHA1:EEF419EA11D572808256F95ACEF5DD8B4D019000

Chương trình Crack::Microsoft Toolkit、KMSpico
Download
Windows 8.1 Enterprise (x64) - DVD (Chinese-Taiwan)
Tên file:tw_windows_8_1_enterprise_x64_dvd_2971872.iso
Ngôn ngữ:Chinese - Taiwan
SHA1:9AE630347901C0D824C738B13ACC4FBC9B574664

Chương trình Crack::Microsoft Toolkit、KMSpico
Download                


Office
Windows XP (x86) 只能安裝 Office 2010 (x86) 版本
Windows XP (x64) 可以安裝 Office 2010 但是 "破解檔" 不支援
Windows XP (x86 & x64) 無法安裝 Office 2013 的任何版本
Windows XP (x86) 安裝 Office 2010 (x86) 前需要先安裝
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 才有辦法安裝 Office 2010
Office 相關破解及移除方法請參閱"系統破解"


Office Professional Plus 2010 with Service Pack 1 (x86) - DVD (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_W32_ChnTrad_CORE_MLF_X17-77040.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:E0A55D6D9B7A5995A9F68DB22407E4952E47DB16
Download
Office Professional Plus 2010 with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2010w_SP1_64Bit_ChnTrad_CORE_MLF_X17-77048.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:388215C41968C49D2DB046A0C808380C9691F28E
Download
Project Professional Plus 2010 with Service Pack 1 (x86) - DVD (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Project_Pro_2010w_SP1_W32_ChnTrad_MLF_X17-77384.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:329713FE8C2546C6ACE454D94011F4E799692418
Download
Project Professional Plus 2010 with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Project_Pro_2010w_SP1_64Bit_ChnTrad_MLF_X17-77399.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:2F3813B71817A105B63E50C62842F4D0D3187750
Download
Visio Professional Plus 2010 with Service Pack 1 (x86) - DVD (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Visio_Premium_2010w_SP1_W32_ChnTrad_Std_Pro_Prem_MLF_X17-75943.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:99BE624B18BB4E410B1C78DB8E5F590B971EA7B3
Download
Visio Professional Plus 2010 with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Visio_Premium_2010w_SP1_64Bit_ChnTrad_Std_Pro_Prem_MLF_X17-75945.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:70A5B278F3F8AEF2994922CF20C3C5D892125AEC
Download
Office Professional Plus 2013 with Service Pack 1 (x86) - DVD (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_ChnTrad_MLF_X19-35811.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:BAABF360CEB465EB23EEC3B63F53590F5A16F20F
Download
Office Professional Plus 2013 with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_ChnTrad_MLF_X19-35966.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:3F3FBF95BF2414EDF344CB870A3EF8154540CF3B
Download
Project Professional 2013 with Service Pack 1 (x86) - (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_W32_ChnTrad_MLF_X19-35746.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:600191DAB6DC3C2895905F3A2C28D6B674E7B598
Download
Project Professional 2013 with Service Pack 1 (x64) - (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Project_Pro_2013w_SP1_64Bit_ChnTrad_MLF_X19-35808.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:C8826727938A9AB221BE8D58A54D9938F487B11B
Download
Visio Professional 2013 with Service Pack 1 (x86) - (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_W32_ChnTrad_MLF_X19-36388.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:7E1A6023EECCC2F27270CD289C722BC5A08402C8
Download
Visio Professional 2013 with Service Pack 1 (x64) - (Chinese-Traditional)
檔案名稱:SW_DVD5_Visio_Pro_2013w_SP1_64Bit_ChnTrad_MLF_X19-36416.iso
語言:Chinese-Traditional
SHA1:52771E296D1DE7F98E74995BDA45761BB156FBD7
DownloadBài cùng chuyên mục: