Thêm ứng dụng vào vùng tin tưởng Kaspersky 2012 - 2013 Tiếng Việt

Với một số ứng dụng mặc dù đã bị nhiễm virus mà bạn vẫn còn muốn lưu, không muốn Kaspersky diệt (xóa). Lúc này, bạn cần đưa ứng dụng (file) đó vào vùng tin tưởng của Kaspersky. Bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tại màn hình giao diện chính chọn Cấu hình

Bước 2: Tại màn hình Cấu hình → Cài đặt nâng cao → Mối nguy hiểm và loại trừ → Cấu hình         ( hình bên dưới) 

Bước 3: Tại màn hình vừa xuất hiện ( Hộp thoại “ Vùng tin tưởng “ ) → Các quy tắc loại trừ ( để được thư mục vào vùng tin tưởng ) → Thêm

Bước 4: Tại cửa sổ Quy tắc loại trừ → Chọn đối tượng → Duyệt…

Bước 5: Tìm đến thư mục cần đưa vào vùng tin tưởng → OK

 

Bước 6: Để thêm một ứng dụng vào vùng tin tưởng. Anh/chị  làm như sau:

Tại cửa sổ Vùng tin tưởng → Các ứng dụng đáng tin → Thêm  Duyệt…

 

Bước 7: Khi xuất hiện hộp thoại → Tìm đến chương trình cần đưa vào vùng tin tưởng ( Lưu ý: Hình bên dưới lấy ví dụ là được chương trình Unikey  vào vùng tin tưởng ) → Open

Bước 8: Khi xuất hiện cửa sổ Loại trừ ứng dụng → đánh dấu tất cả các mục → OK  OK  OK.

Chúc bạn thành công!

                                                                                                  Nguồn: 
http://dailyphanmemvn.com/Bài cùng chuyên mục: