Các gói ngôn ngữ cho office 2013 - Phát hành từ Microsoft

Bài viết này Admin sẽ cung cấp cho các bạn link download các gói ngôn ngữ dùng để chuyển ngôn ngữ sử dụng của Office 2013

Language                          x86 (32 Bit)             x64 (64 Bit)
 


Vietnamese                        X18-51590.exe          X18-51591.exe

Arabic
(Saudi-Arabia)                                                             X18-51513.exe 

Chinese, simplified
(PR China)                          X18-51518.exe           X18-51519.exe 

Chinese, traditional
(Taiwan)                              X18-51520.exe            X18-51521.exe

Danish
(Denmark)                          X18-51526.exe            X18-51527.exe 

Dutch
(Netherlands)                    X18-51528.exe            X18-51528.exe

English
(USA)                                  
X18-51530.exe            X18-51531.exe


Finnish
(Finland)                            X18-51534.exe             X18-51535.exe

French 
(France)                             X18-51536.exe             X18-51537.exe 

German
(Germany)                         X18-51538.exe             X18-51539.exe 

Hebrew
(Israel)                               X18-51542.exe             X18-51543.exe 

Hindi
(India)                                X18-51544.exe              X18-51545.exe

Italian
(Italy)                                  X18-51550.exe              X18-51551.exe 

Japanese
(Japan)                             X18-51552.exe               X18-51553.exe 

Korean
(Republic of Korea)           X18-51556.exe             X18-51557.exe
Norwegian, Bokmål
(Norway)                              X18-51564.exe              X18-51565.exe 

Polish
(Poland)                               X18-51566.exe            X18-51567.exe 
 
Portuguese

(Brazil)                                  X18-51514.exe            X18-51515.exe 

Portuguese
(Portugal)                            X18-51568.exe              X18-51569.exe 

Russian
(Russian Federation)        X18-51572.exe               X18-51573.exe 

Spanish
(Spain)                                  X18-51580.exe                X18-51581.exe 

Swedish
(Sweden)                              X18-51582.exe                   X18-51583.exe

Down xong tắt Office đang sử dụng rồi cài gói ngôn ngữ.

Lưu ý: Nếu máy bạn đang sử dụng windows 64bit thì Office chưa chắc đã là phiên bản 64bit nhé. Vì thế nếu bản 64bit không chạy được thì down gói 32bit về cài vào.

Chúc các bạn thanh công!Bài cùng chuyên mục: