Vistalizator

Gói ngôn ngữ LIP cho Windows 7 64bitGói ngôn ngữ LIP cho Windows 7 64bit
LIP là viết tắt của Language Interface Pack. Windows 7 LIPs bản địa hóa những phần giao diện thường dùng nhất. LIPs có thể được cài đặt và sử dụng trên bất kì phiên bản Windows 7 64-bit nào, nhưng nó đòi hỏi phải có ngôn ngữ nền (ví dụ như English hay Spanish) vì chỉ một phần giao diện được bản địa hóa, phần...
Gói ngôn ngữ LIP cho Windows 7 32bitGói ngôn ngữ LIP cho Windows 7 32bit
LIP là viết tắt của Language Interface Pack. Windows 7 LIPs bản địa hóa những phần giao diện thường dùng nhất. LIPs có thể được cài đặt và sử dụng trên bất kì phiên bản Windows 7 32-bit nào, nhưng nó đòi hỏi phải có ngôn ngữ nền (ví dụ như English hay Spanish) vì chỉ một phần giao diện được bản địa hóa, phần...
Gói ngôn ngữ MUI cho Windows 7 64 SP1Gói ngôn ngữ MUI cho Windows 7 64 SP1
MUI là viết tắt của Multilingual User Interface. Có 2 loại: gói ngôn ngữ MUI hoàn toàn (100%) và bán phần (80% theo như Microsoft) . Gói MUI 100% thay đổi toàn bộ Windows 7, còn gói bán phần thiếu một số chỗ nhỏ (những chỗ này sẽ được để nguyên gốc tiếng Anh và không phụ thuộc vào ngôn ngữ gốc chọn khi cài...
Gói ngôn ngữ MUI cho Windows 7 64 RTMGói ngôn ngữ MUI cho Windows 7 64 RTM
MUI là viết tắt của Multilingual User Interface. Có 2 loại: gói ngôn ngữ MUI hoàn toàn (100%) và bán phần (80% theo như Microsoft) . Gói MUI 100% thay đổi toàn bộ Windows 7, còn gói bán phần thiếu một số chỗ nhỏ (những chỗ này sẽ được để nguyên gốc tiếng Anh và không phụ thuộc vào ngôn ngữ gốc chọn khi cài...
Gói ngôn ngữ MUI cho Windows 7 32 SP1Gói ngôn ngữ MUI cho Windows 7 32 SP1
Gói ngôn ngữ MUI cho Windows 7 SP1 MUI là viết tắt của Multilingual User Interface. Có 2 loại: gói ngôn ngữ MUI hoàn toàn (100%) và bán phần (80% theo như Microsoft) . Gói MUI 100% thay đổi toàn bộ Windows 7, còn gói bán phần thiếu một số chỗ nhỏ (những chỗ này sẽ được để nguyên gốc tiếng Anh và không phụ...
Gói ngôn ngữ MUI cho Windows 7 32 RTMGói ngôn ngữ MUI cho Windows 7 32 RTM
MUI là viết tắt của Multilingual User Interface. Có 2 loại: gói ngôn ngữ MUI hoàn toàn (100%) và bán phần (80% theo như Microsoft). Gói MUI 100% thay đổi toàn bộ Windows 7, còn gói bán phần thiếu một số chỗ nhỏ (những chỗ này sẽ được để nguyên gốc tiếng Anh và không phụ thuộc vào ngôn ngữ gốc chọn khi cài...
Trợ Giúp VistalizatorTrợ Giúp Vistalizator
Vistalizator không phải chương trình chính quy - đừng gọi sự hỗ trợ từ Microsoft :-) Chương trình vẫn đang trong giai đoạn phát triển, hãy kiên nhẫn nếu nó không hoạt động trong trường hợp của bạn Trong trường hợp Windows gặp vấn đề về khởi động sau khi thay đổi ngôn ngữ, hãy khởi động từ đĩa DVD cài Win và dùng...
Đa ngôn ngữ trên /Windows 7Đa ngôn ngữ trên /Windows 7
Gói ngôn ngữ chứa giao diện người dùng của Windows đã được bản địa hóa. Việc cài đặt Windows bao gồm việc cài đặt ít nhất một gói ngôn ngữ và những thư viện ngôn ngữ mang tính trung lập, tạo nên một hệ điều hành. Với việc thêm gói ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên...
Tải Về Vistalizator Tải Về Vistalizator
Tải về Vistalizator v2.51, Mã MD5: 3afd456d6cb8e41f538ccc0dfee53830 chương trình miễn phí, kích thước 1.1 MB và chạy không cần cài đặt, cập nhật cuối cùng vào ngày 13 chín Tư, 2012 Vistalizator được chứng nhận bởi Softpedia là an toàn 100%: không virus, không adware, không spyware Tải về thêm các ngôn ngữ khác cho...
Ảnh chụp giao diện VistalizatorẢnh chụp giao diện Vistalizator
Hướng dẫn từng bước để cài đặt ngôn ngữ mới 1. Chạy Vistalizator, nếu hộp thoại UAC hiện ra, nhấp Allow/Cho phép (UAC thường được bật lên mặc định). 2. Nhấp Add languages và chỉ đến các gói ngôn ngữ: MUI (*.exe, *.cab) hoặc LIP (*.mlc). 3. Chờ các gói ngôn ngữ được tải vô chương trình hoàn chỉnh. Vistalizator cũng sẽ...

Trang: 0  1  Trang sau